Kody do Hearts of Iron 4 – największy zbiór komend

Hearts of Iron IV

W tym artykule znajdziesz kody do Hearts of Iron 4. Wyselekcjonowaliśmy masę komend, które mogą przydać Ci się podczas rozgrywki — m.in. na cele narodowe, surowce, napięcie światowe, budowę i wiele więcej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem!

Jak aktywować kody do Hearts of Iron 4?

Aby móc wpisywać kody do HOI4, w pierwszej kolejności należy uruchomić dostępną w grze konsolę. Na rynku można spotkać różne wersje Hearts of Iron IV i na każdej edycji robi się to nieco inaczej. Aby odpalić okno konsoli, wypróbuj poniższe opcje:

 1. Wciśnij klawisz tyldy (~)
 2. Przytrzymaj klawisz ALT i wciśnij 2 oraz 3
 3. Wciśnij jednocześnie klawisze SHIFT i 3

Nie wiemy, jakie wydanie gry posiadasz, dlatego nie jesteśmy w stanie zaproponować poradnika skrojonego idealnie pod Ciebie. Niemniej możesz skorzystać z metody prób i błędów, bo jedna z trzech przytoczonych wyżej kombinacji na 100% zadziała.

■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kody do HOI4 – zestawienie komend

Poniżej znajdziesz aktualne kody do Hearts of Iron 4 na różne czynności. Komendy zostały sprawdzone, więc nie musisz się obawiać o to, czy na pewno działają.

KomendaDziałanie
3dstatsWłącza lub wyłącza statystyki 3D.
add_autonomy [TAG kraju — lista pod tabelą] [liczba]Dodaje lub odejmuje poziom autonomii wybranego kraju.
add_diploDodaje dyplomatyczne trasy dla aktualnego kraju.
add_equipment [liczba] [equipment name]Dodaje określoną liczbę wybranego wyposażenia (z wyjątkiem wyposażenia morskiego).
add_ideas [idea name]Dodaje pomysł o wybranym ID do Twojego państwa.
add_interest [TAG kraju — lista pod tabelą]Dodaje wybrany kraj do zainteresowań.
add_latest_equipment [liczba]Dodaje wybraną liczbę ekwipunku do każdego odblokowanego lub zbadanego ekwipunku.
add_opinion [TAG kraju — lista pod tabelą] [TAG drugiego kraju — lista pod tabelą]Pozwala dodać opinię jako wybrany kraj (np. „ENG”) dla innego kraju (np. „EGY”).
add_party_popularity [ideology group] [liczba]Dodaje wybraną liczbę popularności partii dla wybranej grupy ideologicznej: faszyzmu („f”), komunizmu („c”), demokracji („d”) lub neutralności („n”).
aiWłącza lub wyłącza sztuczną inteligencję.
ai_acceptWłącza lub wyłącza automatyczne akceptowanie dyplomacji przez sztuczną inteligencję.
ai_invasionWłącza lub wyłącza sztuczną inteligencję dla inwazji morskich.
aircombat [scenario] [result] [province id]Rozpoczyna starcie powietrzne w wybranym miejscu w określonym państwie i pozwala zdefiniować jego wynik.
allowdiploPozwala użyć dowolnej akcji dyplomatycznej bez żadnego powodu.
allowtraitsUsuwa ograniczenia przydzielania cech ogólnych.
annex [TAG kraju — lista pod tabelą / 'all’]Pozwala rościć prawo do terytorium danego kraju lub wszystkich.
bloomWłącza lub wyłącza efekt bloom.
browser [url]Otwiera przeglądarkę i wczytuje wpisany adres URL.
browser_base_url [url]Ustawia domyślny adres URL po otwarciu przeglądarki.
building_health [building type] [state id / province id] [level] [liczba]Pozwala zmodyfikować „zdrowie” wybranego typu budynku.
cityreloadRestartuje miasta.
civilwar [ideology] [TAG kraju — lista pod tabelą]Rozpoczyna wojnę domową dla danego kraju na bazie określonej ideologii: faszyzmu („fascism”), komunizmu („communism”), demokracji („democratic”) lub neutralności („neutrality”).
collisionWłącza lub wyłącza GUI do debugowania kolizji.
cp [liczba]Dodaje siłę dowodzenia (limit: 100%).
debug_achievements_clearNieodwracalnie usuwa wszystkie statystyki i osiągnięcia.
debug_assertWłącza lub wyłącza asercję.
debug_bordersWłącza lub wyłącza granice.
debug_citiesWłącza lub wyłącza tryb malowania miast.
debug_crashUsuwa awarie klienta gry.
debug_lockcameraWłącza lub wyłącza blokadę kamery.
debug_noguiWłącza lub wyłącza GUI gry.
debug_nomouseWłącza lub wyłącza scroll (kółko przewijania) na myszce.
debug_nukingPozwala zdetonować bombę atomową w dowolnej prowincji, nie zważając na panujące w niej warunki.
debug_particleWłącza lub wyłącza cząsteczki.
debug_postfxWłącza lub wyłącza PostFX.
debug_riversWłącza lub wyłącza rzeki.
debug_show_event_idPokazuje ID bieżącego zdarzenia.
debug_skyWłącza lub wyłącza niebo.
debug_tooltipWłącza lub wyłącza tzw. tooltipy.
debug_treesWłącza lub wyłącza drzewa.
debug_volume [volume]Pozwala zmieniać poziom głośności gry.
debug_waterWłącza lub wyłącza wodę.
debug_zoomPowiększa treści w grze.
decision.nochecksPozwala na ignorowanie wymagań decyzji.
deleteallunits [TAG kraju — lista pod tabelą]Usuwa wszystkie jednostki z wybranego kraju.
deltat [speed multiplier]Zwiększa lub zmniejsza szybkość animacji w grze („-2” podwoi prędkość, a „-0.5” zmniejszy ją o połowę).
errorWyświetla błędy.
event [event id] [TAG kraju — lista pod tabelą]Rozpoczyna wybrane wydarzenie w wybranym kraju.
focus.autocompletePozwala błyskawicznie ukończyć cele narodowe.
focus.ignoreprerequisitesPozwala na ignorowanie warunków wstępnych celów narodowych.
focus.nochecksPozwala na ignorowanie wymagań celów narodowych.
frontsWłącza lub wyłącza widoczność obcych frontów.
fullscreenWłącza lub wyłącza tryb pełnoekranowy.
gain_xp [liczba]Dodaje punkty doświadczenia do wybranego przez Ciebie lidera lub generała.
goto_province [province id]Ustawia środek kamery na określoną prowincję.
goto_state [state id]Ustawia środek kamery na określony stan.
guiboundsWłącza lub wyłącza GUI debugowania granic.
help [command]Samo „help” wyświetla listę poleceń, a „help” z komendą pokazuje opcje pomocy dla niej.
helplogZapisuje wszystkie komendy w pliku game.log.
hsvKonwertuje HSV na RGB.
human_aiWłącza lub wyłącza sztuczną inteligencję dla ludzi.
instant_preparePozwala pominąć czas przygotowania do rozpoczęcia inwazji morskich. Aby komenda zadziałała, najpierw dodaj „-debug” do opcji startowych gry.
instant_wargoalWykonuje dowolny cel wojenny bez żadnego uzasadnienia.
instantconstructionSprawia, że budowy odbywają się natychmiastowo, niwelując kolejki.
ipPokazuje Twoje IP w konsoli.
manpower [liczba]Pozwala dodać określoną liczbę siły roboczej dla swojego kraju.
mapnamesWłącza lub wyłącza nazwy map.
massconquerOtwiera narzędzie do podbijania mas.
morehumans [liczba dodatnia lub ujemna]Dodaje określoną liczbę ludzi do aktualnego kraju lub odejmuję, jeżeli użyjesz liczby ujemnej (np. morehumans -10).
moveunit [unit id] [province id]Przenosi określoną jednostkę do wybranej prowincji.
nextsongPrzeskakuje do następnego utworu na liście odtwarzania.
nightWłącza lub wyłącza noc.
nomapiconsWłącza lub wyłącza pokazywanie ikonek na mapie.
nopausetextWłącza lub wyłącza widoczność menu pauzy.
nuke [liczba]Dodaje wybraną liczbę bomb atomowych dla Twojego państwa.
observeWłącza tryb obserwatora, który sprawia, że nie grasz żadnym krajem, a rozgrywka toczy się dalej bez Twojego udziału.
occupationpaint [TAG kraju — lista pod tabelą]Zajmuje wszystkie ziemie posiadane przez wybrany kraj (np. „ENG”). Można też pominąć podawanie kraju i wtedy komenda włączy lub wyłączy malowanie okupacji ogółem.
particle_editorOtwiera GUI edytora cząsteczek.
pause_in_hours [hours]Automatycznie wstrzymuje grę po wybranej liczbie godzin.
pp [liczba]Dodaje określoną liczbę władzy politycznej dla Twojego kraju.
pricesZapisuje ceny do pliku game.log.
reload [file name]Pozwala ponownie załadować plik bez konieczności restartowania gry. Ma zastosowanie do następujących typów plików: lokalizacyjnych („loc”), focus („focus”) oraz interfejsu walki lądowej („landcombat.gui”).
reloadfx [map / .fx file]Restartuje shadery gry, mapy („map”) albo pliki z rozszerzeniem .fx.
reloadinterfaceRestartuje interfejs gry.
reloadsupplyRestartuje wszystkie systemy zaopatrzenia.
reloadtechnologiesRestartuje wszystkie technologie.
reloadweather [seed]Restartuje pogodę.
remove_interest [TAG kraju — lista pod tabelą]Usuwa wybrany kraj z zainteresowań.
rendertypePokazuje typ renderowania używany przez Twoją wersję gry.
research [slot id / 'all’]Pozwala zbadać cały sprzęt lub wybrany z określonego slotu technologicznego.
research_on_icon_clickPozwala błyskawicznie zbadać każdą technologię po naciśnięciu na jej ikonę w drzewku.
resignRezygnuje z obecnej pozycji.
run [file name]Uruchamia listę komend w wybranym pliku.
savecheckSprawdza, czy zapisywanie stanu gry działa poprawnie.
savegameZapisuje grę.
set_cosmetic_tag [TAG kraju — lista pod tabelą] [TAG drugiego kraju — lista pod tabelą]Zmienia nazwę i flagę wybranego kraju na nazwę i flagę innego państwa.
set_country_flag [TAG kraju — lista pod tabelą]Ustawia flagę wybranego kraju jako flagę obecnej nacji.
set_ruling_party [ideology group]Ustawia wybraną grupę ideologiczną jako partię rządzącą: faszyzm („f”), komunizm („c”), demokracja („d”) lub neutralność („n”). Aby zmienić partię rządzącą w innym kraju, w pierwszej kolejności trzeba przestawić się na nią, używając komendy tag.
setcontroller [TAG kraju — lista pod tabelą] [province id]Ustawia kontrolera dla określonej prowincji.
setowner [TAG kraju — lista pod tabelą] [state id]Ustawia właściciela dla wybranego kraju.
sleep [duration]Wstrzymuje grę na określony czas (trzeba go podać w sekundach).
spawn [unit name/id] [province id] [liczba]Dodaje określoną liczbę jednostek na prowincji. Aby komenda zadziałała, najpierw dodaj „-debug” do opcji startowych gry.
srgbWłącza lub wyłącza debugowanie kolorów.
st [liczba]Dodaje stabilność (limit: 100%) lub odejmuje, jeżeli wpiszesz liczbę ujemną (np. st -15%).
tag [TAG kraju — lista pod tabelą]Pozwala zmienić swój kraj na inny – grając np. jako Egipt (tag: „EGY”), można przekształcić się np. w Chiny (tag: „CHI”).
tag_color [rgb]Pozwala ustawić dowolny kolor (w formacie RGB) dla znacznika aktualnego państwa.
tdebugWłącza lub wyłącza tryb debugowania.
teleport (province id)Pozwala teleportować określone armie lub statki do wybranej prowincji.
testtoolOtwiera narzędzie do testowania.
theatersrebuildOdbudowuje wszystkie istniejące teatry działań.
timePokazuje aktualną godzinę.
traderoutesWłącza lub wyłącza widoczność szlaków handlowych.
tweakerguiOtwiera GUI tweakera.
update_loc [localisation key]Restartuje wybrany klucz lokalizacyjny.
updateequipmentsRestartuje pliki z wyposażeniem (/Hearts of Iron IV/common/units/equipment/).
updatesubunitsRestartuje pliki z jednostkami (/Hearts of Iron IV/common/units/).
versionPokazuje aktualną wersję gry.
weatherWłącza lub wyłącza pogodę.
whitepeace [TAG kraju — lista pod tabelą] [TAG drugiego kraju — lista pod tabelą]Wprowadza tzw. biały pokój, czyli sprawia, że rzeczy wracają do stanu, w jakim znajdowały się przed rozpoczęciem wojny pomiędzy wybranymi państwami.
window [open / close] [gui name]Otwiera („open”) lub zamyka („close”) wybrane GUI.
winwarsSprawia, że wygrywasz wszystkie wojny, w których uczestniczysz, zdobywając maksymalny wynik.
ws [liczba]Dodaje wsparcie wojenne (limit: 100%) lub odejmuje, jeżeli wpiszesz liczbę ujemną (np. st -15%).
xp [liczba]Dodaje określoną liczbę doświadczenia dla wszystkich typów doświadczenia (morskiego, wojskowego, lotniczego).
yesmanSprawia, że konkretny kraj automatycznie akceptuje wszystkie oferty dyplomatyczne.

Tagi państw w Hearts of Iron 4

Aby wykonać niektóre z powyższych komend, trzeba znać kody krajów w Hearts of Iron 4. Wypisaliśmy je poniżej.

 1. Afganistan = AFG
 2. Albania = ALB
 3. Arabia Saudyjska = SAU
 4. Argentyna = ARG
 5. Australia = AST
 6. Austria = AUS
 7. Belgia = BEL
 8. Bhutan = BHU
 9. Boliwia = BOL
 10. Brazylia = BRA
 11. Bułgaria = BUL
 12. Chile = CHL
 13. Chiny = CHI
 14. Chińska Republika Ludowa = PRC
 15. Chorwacja = CRO
 16. Czechosłowacja = CZE
 17. Dania = DEN
 18. Dominikana = DOM
 19. Egipt = EGY
 20. Ekwador = ECU
 21. Estonia = EST
 22. Etiopia = ETH
 23. Filipiny = PHI
 24. Finlandia = FIN
 25. Francja = FRA
 26. Grecja = GRE
 27. Gwatamala = GUA
 28. Haiti = Hai
 29. Hiszpania = SPR
 30. Holandia = HOL
 31. Honduras = HON
 32. Indie brytyjskie = RAJ
 33. Irak = IRQ
 34. Iran = PER
 35. Irlandia = IRE
 36. Islandia = ICE
 37. Japonia = JAP
 38. Jemen = JEM
 39. Jordania = JOR
 40. Jugosławia = JUG
 41. Kanada = CAN
 42. Kolumbia = COL
 43. Korea = KOR
 44. Kostaryka = COS
 45. Kuangsi = GXC
 46. Kuba = CUB
 47. Liban = LEB
 48. Liberia = LIB
 49. Libia = LBA
 50. Litwa = LIT
 51. Luksemburg = LUX
 52. Meksyk = MEX
 53. Mengkukuo = MEN
 54. Mongolia = MON
 55. Nepal = NEP
 56. Niemcy = GER
 57. Nikaragua = NIC
 58. Norwegia = NOR
 59. Nowa Zelandia = NZL
 60. Oman = OMA
 61. Panama = PAN
 62. Paragwaj = PAR
 63. Peru = PRU
 64. Polska = POL
 65. Portugalia = POR
 66. Republika Południowej Afryki = SAF
 67. Rumunia = ROM
 68. Salwador = ELS
 69. Serbia = SER
 70. Shanxi = SHX
 71. Sinkiang = SIK
 72. Stany Zjednoczone = USA
 73. Syjam = SIA
 74. Syria = SYR
 75. Szwajcaria = SWI
 76. Szwecja = SWE
 77. Słowacja = SLO
 78. Tannu Tuva = TAN
 79. Turcja = TUR
 80. Tybet = TIB
 81. Urugwaj = URG
 82. Wenezuela = VEN
 83. Wielka Brytania = ENG
 84. Węgry = HUN
 85. Włochy = ITA
 86. Xibei San Ma = XSM
 87. Yunnan = YUN
 88. Związek Radziecki = SOV
 89. Łotwa = LAT

Podsumowanie

To już wszystko w naszym zbiorze kodów do Hearts of Iron IV. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas pozycje okazały się przydatne.

Przeczytaj też: Kody do Heroes 3

Komendy do HOI4 są naprawdę zróżnicowane — twórcy zaimplementowali grubo ponad setkę kodów. Które uważasz za najbardziej użyteczne? Koniecznie daj znać w komentarzach poniżej!

O autorze
Kacper Kościański
Redaktor naczelny & CEO

Ojciec-założyciel XGP.pl. Zapalony gracz od najmłodszych lat, przygodę z dziennikarstwem growym zaczynał na własnych blogach, o których dzisiaj nikt już nie pamięta. Zobacz więcej...

Niektóre odnośniki w powyższej publikacji to linki afiliacyjne. Jeżeli klikniesz taki link i dokonasz zakupu, otrzymamy niewielką prowizję, a Ty nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. | Etyka redakcyjna

Zastanawiasz się nad zakupem subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate lub PS Plus? A może chcesz robić tańsze zakupy w PlayStation Store?

Dyskusja na temat wpisu

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi. Mimo że pozwalamy na komentowanie osobom bez konta na platformie Disqus, to i tak zalecamy jego założenie, bo wpisy gości często trafiają do spamu.

Ładowanie kolejnych wpisów...
Kupuj taniej w PS Store
Zgłaszanie błędu

Błędy zdarzają sie każdemu, nawet nam. Jeżeli uważasz, że w niniejszej publikacji coś się nie zgadza, to poinformuj nas o tym korzystając z formularza poniżej. Autor tekstu otrzyma Twoje zgłoszenie, dzięki czemu będzie mógł go poprawić, jeśli zajdzie taka potrzeba.